O mně

Jmenuji se Kateřina Kneiblová a vystudovala jsem II. lékařskou fakultu, kde jsem promovala v r. 2009. Od čtvrtého ročníku, tedy tři roky, jsem ve svém volném čase (hlavně po nocích a víkendech) chodila tzv. fiškusovat na porodní sál ve Fakultní nemocnici v Motole. V praxi to znamená, že jsem se od starších kolegů a porodních asistentek učila péči o rodící ženu. 

Bezprostředně po škole jsem nastoupila na plný úvazek na gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Neratovicích, kde jsem zůstala až do svého odchodu na mateřskou dovolenou, o rok a půl později. Tato zkušenost pro mne byla velmi zásadní v mém dalším profesním směřování, neboť pod vedením pana primáře MUDr. Tomáše Biliny zde oddělení fungovalo jako prostředí, kde se setkávali zastánci “lékařsky vedeného porodu” spolu s “alternativními biomatkami”. 

Naučit se respekt k jinému názoru považuji dodnes za obrovský bonus, kterého se ne každému dostane. Od r. 2009 až doposud jsem bez přestávky, jen s různou intenzitou, pracovala v gynekologické ambulanci. Nejprve u MUDr. Tomáše Biliny, aktuálně v kralupské ordinaci MUDr. Karla Pohla a pražské ordinaci MUDr. Viktora Kačera. 

V průběhu času jsem nasbírala mnoho zkušeností s nejrůznějšími ženskými obtížemi a vyslechla mnoho ženských příběhů. Těch veselých i těch smutných. Byla bych slepá, kdybych si nevšimla, že na spoustě obtíží se podílí stav naší mysli spolu s celkovým nastavením našeho života. Tedy to, jak žijeme, jak se cítíme a jak reagujeme s okolím. Bohužel v běžné ambulanci není prostor na dlouhé hovory, které ovšem leckdy považuji v péči o ženu za zásadní. Proto nabízím tuto možnost ženám soukromou cestou. Klasické gynekologické vyšetření rozhodně nezavrhuji, ba naopak, stále jej považuji za nezbytnou součást péče a je velmi pravděpodobné, že jej bude potřeba k psychosomatickému rozhovoru doplnit. 

v bodech – 

2006 – začátek praxe na porodnickém oddělení v průběhu studia VŠ

2007 – promoce na II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

2007-2009 – zaměstnána jako lékař na gynekologicko – porodnickém oddělení v nemocnici v Neratovicích.

2009 – 2017 – spolupráce v ambulanci T.B.Gyn u MUDr. Tomáše Biliny

2011 – dosud – praxe ambulantního specialisty v ambulanci Gyn Pohl

2016 – 2024 – praxe ambulantního specialisty v ambulanci OB/GYN

2024 – dosud – praxe ambulantního specialisty v ambulanci Markin