Gynekologie celostně

Již dva roky se věnuji poradenství pro ženy také mimo gynekologickou ambulanci. Ačkoliv jsem svou poradnu nazvala Gynopsychosomatika, s rostoucími zkušenostmi a počtem klientek jsem si uvědomila, že těžiště mé práce s ženami je v té somatické části a že můj přesah do psychologie je jen jemný. Spočívá v tom, že vnímám důležitost pocitů, vztahu k vlastnímu tělu a duševního zdraví obecně. Mým hlavním cílem v poradenství je společné mapování souvislostí mezi vašimi starostmi a pokus o přerušení psychosomatického kruhu na somatické úrovni, aby pak zbývalo více energie na úroveň psychickou. Co ale nedokážu je provádět prací na změně vaší psychiky, to vyžaduje vaši osobní práci a případnou spolupráci s psychologem.
Uznání mého skutečného zaměření mi chvíli trvalo, ale s novým rokem jsem se rozhodla vyjádřit to v podobě změny. Gynopsychosomatika se transformuje na Gynekolgii celostně. Pro vás to může být nepatrná změna, ale pro mě znamená víc, protože teď mám pocit, že moje „značka“ skutečně odráží mé působení.
Těším se na další konzultace s Vámi, ohromně mne to baví a málo co mne dokáže tak nakopnout jako, když končíme konzultací s tím, že: “Děkuju, moc mi to pomohlo.”
Krásný nový rok a jen samé pozitivní změny přeji nám všem.